INFOMATION
Head office/Factory
ZIP code 467-0853
26-3 Uchihama-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken
Tel.+81-(0)52-811-1171
Fax.+81-(0)52-811-1175
>Click here for access details
Tado factory
ZIP code 511-0117
3503-30 Shimonoshiro Jidani, Tado-cho, Kuwana-shi, Mie-ken
Tel.+81-(0)594-49-3025
Fax.+81-(0)594-49-3035
>Click here for access details
Kaizu Technical center
ZIP code 503-0608
1149 Kano, Kaizu-cho, Kaizu-shi,
Gifu-ken
Tel.+81-(0)584-52-0211
Fax.+81-(0)584-52-0215
>Click here for access details